Ana Sayfa Eğitim Edebiyat ANLATIMIN OLUŞUMU

ANLATIMIN OLUŞUMU

ANLATIMIN OLUŞUMU

1.Bir metin sadece dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez.

2.Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları vardır.

3.BAĞDAŞIKLIK: Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasındaki anlam bağıntılarına bağdaşıklık denir. “Yollara daha mahzun bir ıssızlık çöküyordu.” cümlesinde kelimeler anlam olarak birbirini tamamlamıştır.

4.BAĞLAŞIKLIK: Dil öğelerinin dilbilgisi kurallarına uygun bir şekilde yan yana getirilmesine bağlaşıklık denir.

5.BAĞDAŞTIRMA: Kelimelerin yeni bir anlam ifade etmek için yan yana gelerek oluşturduğu söz gruplarına bağdaştırma denir. Örnek: Çalı demetleri, ses çıkaran kağnılar

6.Bağdaştırmalar dilde yaygın olarak kullanılan ifadelerle oluşturulabildiği gibi birbiriyle uyuşmayan kelimelerden de oluşturulabilir.

7.ALIŞILMIŞ BAĞDAŞTIRMA: Dilde yaygın olarak kullanılan ifadelerle oluşturulan bağdaştırmalardır. Kelimeler ilk anlamlarıyla kullanılırlar.Taş duvar, renkli cam vb.

8.ALIŞILMAMIŞ BAĞDAŞTIRMA: Birbiriyle uyuşmayan ifadelerden oluşturulan bağdaştırmadır. Kelimeler yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır, imgesel, sanatlı bir anlatım vardır. Dilsiz hayaller, taş kalp, renkli bir anlatım vb.

9.BAĞLAM: Kelime, kelime grubu ya da cümlelerin metinde bulunduğu yere bağlı olarak farklı anlamlar kazanmasına bağlam denir. Örnek: Güneşli soğuk bir gündü. Birbirlerini soğuk bir tavırla selamladılar.”cümlelerinde “soğuk” kelimesi kullanıldığı yere göre farklı anlamlar kazanmıştır.

10.Bağdaşıklığa uyulmamasından kaynaklanan anlatım bozuklukları kelimelerin anlamına uygun kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. alakalı anlatım bozukluklarıdır.

11.Bağlaşıklığa uyulmamasından kaynaklanan anlatım bozuklukları, dilbilgisiyle alakalı kurallara uyulmamasından kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır: Yanlış ek kullanılması, gerekli ekin kullanılmaması, özne, nesne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem, tamlayan, tamlanan eksikliği vb.

CEVAP VER

Lütfen Yorumunuzu Yazınız
Lütfen Adınızı Yazınız

EN SON

Blog Yazarak Para Kazanmak Mümkün mü?

Blog  türkçede günce diye tabir edilen kişisel elktronik günlük olarak tanımlanır.  Blog ile kağıt kalem kullanarak günlük tutma yerine elektronik ortamda günlükler tutulmaya başlanmış....

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi için sitemiz üzerindeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı E Okul modülü ile öğretmenlerin ve öğrencilerin sisteme giriş...

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI

ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTİM) UNSURLARI Şiirde ahengi sağlayan unsurlar; ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, kelime tekrarıdır. Bunların yanında söyleyiş, vurgu ve tonlama, şiirin etkili...

Benzediği Organa Fayda Veren Besinler

Bazı  meyve ve sebzeler insan vücudundaki organlara çok benzerler.  Bu benzerlik bazen öyle dikkat çekicidir ki,insanı hayretler içinde bırakır. Sadece benzerlik değil aynı zamanda...

Son Yorumlar