İslam

Nasr Suresi İza Ca Ezberleme Tekniği

Nasr Suresi İza Ca Ezberleme Tekniği Bismillahirrahmânirrahîm. 1- İzâ câe nasrullahi velfeth 2- Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ 3- Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ ANLAMI Rahmân ve...

Tebbet Suresi Ezberleme Tekniği

Tebbet Suresi Ezberleme Tekniği Tebbet Suresi Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 1- Ebu Leheb'in iki eline yuh oldu, kendine de yuh 2- Ona ne malı fayda verdi,...

İhlas Suresi Ezberleme Tekniği 10 Tekrar

İhlas Suresi Ezberleme Tekniği 10 Tekrar

Felak Suresi Her Ayet 10 Tekrar Ezberleme Tekniği

Felak Suresi Her Ayet 10 Tekrar Ezberleme Tekniği Felak Suresinin Kolay Ezberlenebilmesi için EZBER TEKNİĞİ ni kullandık... Felak Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbil felak 2- Min şerri...

Nas Suresi Her Ayet 10 Tekrar Ezberleme Tekniği

Nas Suresi Her Ayet 10 Tekrar Ezberleme Tekniği Nas Suresini Ezberleme Tekniği Kullanarak Hazırladık. Kanalımıza Abone olmanızı Rica Ediyorum... Nas Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Kul e'ûzü birabbinnâs 2- Melikinnâs 3-...

Hatim Duası Arapça ve Türkçe

Hatim Duası Arapça ve Türkçe

Sekine Duası

Sekine Duası Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye...

Kenzül Arş Duası Kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder mi?

Kenzül Arş Duası Kim ömründe bir kere bu duayı okursa istediğini elde eder mi? u duayı okuyan kimsenin, kıyamet gününde yüzünün ayın on dördü gibi...

İsmi Azam Duası

İsmi Azam Duası Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim. ”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe...

Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır

Evde Teravih Namazı Nasıl Kılınır Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur’an-ı Kerim’i en iyi okuyanı...

Arapça Sofra Duası – Çok Kısa

Arapça Sofra Duası - Çok Kısa Çok KOlay Bir şekilde ezberleyebilirsiniz. “Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racîm, Bismillâhirrahmânirrahıym. El hamdülillâhillezîet’amenâ ve sekânâ ve cealenâminelmüslimiyn, ni’meti-celîlullâh, bereketi Halîlullah, şefaat yâRasûlallâh. Türkçe Meali:...

Türkçe Yemek Duası (Risale-i Nur’dan) Sofra Duası

Türkçe Yemek Duası (Risale-i Nur'dan) Sofra Duası Sofra Duası Ey bizi nimetleriyle perverde eden SULTANIMIZ! Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı...

Çok Okunan

26 Cüz Hızlı Okuma Hatim Mukabele

26 Cüz Hızlı Okuma Hatim Mukabele

25 Cüz Hızlı Hatim Okuma

25 Cüz Hızlı Hatim Okuma

24 Cüz Hızlı Hatim Okuma

24 Cüz Hızlı Hatim Okuma

Evrâd ı Kudsiye Türkçe

Evrâd ı Kudsiye Türkçe