İLGİNİZİ ÇEKECEK

MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİRLER

3.MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR: 1.Milli edebiyat döneminin devamı sayılabilir. 2.Genel olarak halk şiiri biçimlerini kullanmışlardır. 3.Nazım birimi dörtlüktür. 4.Hece ölçüsü kullanılır. 5.Sade, anlaşılır bir dil vardır. 6.Söyleyiş...

Zıtlıklar Manileri, Tezat Manileri

Zıtlıklar Manileri, Tezat Manileri "Az"ın zıttı "çok" değil mi "Aç"ın zıttı "tok" değil mi Söyleyin arkadaşlar "Var"ın zıttı yok değil mi Gülün çevresi hardır "Geniş"in zıttı "dar"dır Yok diye üzülmeyin Derdin dermanı...

ANLATIMIN OLUŞUMU

ANLATIMIN OLUŞUMU 1.Bir metin sadece dilbilgisi kurallarına göre düzenlenmez. 2.Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve durumlar arasında anlam bağıntıları vardır. 3.BAĞDAŞIKLIK: Dil öğelerinin ifade ettikleri husus ve...

ANLATIMDA TEMA VE KONU

ANLATIMDA TEMA VE KONU 1.KONU: Bir metinde ele alınan, üzerinde durulan düşünce olay, olgu, sorun ya da durumdur. 2.KONU: Hayattaki her şey konu olabilir. 3.TEMA (İZLEK): Konu...

Edebiyatta Yalınlık

YALINLIK: Edebiyatta Yalınlık Sadelik, cümleyi gereksiz süs öğelerine başvurmadan kurma niteliğidir. Açık, süsten ve zorlamadan uzak, kolayca anlaşılabilen anlatım, demektir. Örnek:“Bu güzelim hayatın doyumsuz, bin bir...

ANLATIMIN VE ANLATICININ TAVRI

ANLATIMIN VE ANLATICININ AMACI 1.Öğretme anlatımın amacıdır. 2.Düşünceleri, kanıları değiştirme anlatımın amacıdır. 3.İzlenim kazandırma anlatımın amacıdır. 4.Olay içinde yaşatma anlatımın amacıdır. 5.Anlatımın ortaya çıkması bir iletişim faaliyetidir. 6.Üslup metnin yazılış...

PANEL, AÇIKOTURUM, TARTIŞMA, MÜNAZARA

PANEL   Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Amaç bir konuda karara varmaktan çok sorunu çeşitli...

Benzediği Organa Fayda Veren Besinler

Bazı  meyve ve sebzeler insan vücudundaki organlara çok benzerler.  Bu benzerlik bazen öyle dikkat çekicidir ki,insanı hayretler içinde bırakır. Sadece benzerlik değil aynı zamanda...

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI

ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTİM) UNSURLARI Şiirde ahengi sağlayan unsurlar; ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, kelime tekrarıdır. Bunların yanında söyleyiş, vurgu ve tonlama, şiirin etkili...

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi için sitemiz üzerindeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı E Okul modülü ile öğretmenlerin ve öğrencilerin sisteme giriş...

Blog Yazarak Para Kazanmak Mümkün mü?

Blog  türkçede günce diye tabir edilen kişisel elktronik günlük olarak tanımlanır.  Blog ile kağıt kalem kullanarak günlük tutma yerine elektronik ortamda günlükler tutulmaya başlanmış....

EN POPÜLER

Blog Yazarak Para Kazanmak Mümkün mü?

Blog  türkçede günce diye tabir edilen kişisel elktronik günlük olarak tanımlanır.  Blog ile kağıt kalem kullanarak günlük tutma yerine elektronik ortamda günlükler tutulmaya başlanmış....

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi için sitemiz üzerindeki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı E Okul modülü ile öğretmenlerin ve öğrencilerin sisteme giriş...

ŞİİRDE AHENK UNSURLARI

ŞİİRDE AHENK (SES VE RİTİM) UNSURLARI Şiirde ahengi sağlayan unsurlar; ölçü, kafiye, redif, aliterasyon, asonans, kelime tekrarıdır. Bunların yanında söyleyiş, vurgu ve tonlama, şiirin etkili...

Benzediği Organa Fayda Veren Besinler

Bazı  meyve ve sebzeler insan vücudundaki organlara çok benzerler.  Bu benzerlik bazen öyle dikkat çekicidir ki,insanı hayretler içinde bırakır. Sadece benzerlik değil aynı zamanda...